PROGRAM TØNSBERG BÅTRACE vil bli publisert 1/6 2020