Arrangement støtte til Tønsberg Båtrace

Tønsberg Båtrace er ikke veldig ulikt andre idretts arrangementer. Vi har bare vært så heldige at vi får bruke storstua «Brygga I Tønsberg» som arena, og publikum har ønsket oss velkommen i stor skala.

Vårt arrangement er naturlig nok bygget på velvillige sponsorer, med aller viktigst er nok den frivillige innsatsen til medlemmene og frivillig staben vår. Uten denne enorme innsatsen i fra så mange hadde det ikke vært mulig å få til.

“Det er utrolig motiverende at Tønsberg kommunes administrasjon innstilte oss til arrangements støtte – noe som ble fulgt opp av kommunens politikere under den politiske behandlingen. VM avgiften er nå innbetalt, og vi er godt forberedt til vår andre VM runde» sier Joyce Christine Andersen

Virksomhetsleder for kultur og idrett Magnus C. Martin uttalte at Tønsberg Båtrace tikket inn på alle kriteriene for arrangement støtte, og gleder seg til nok en VM runde i Tønsberg.

Tønsberg kommune vil for andre gang være vertskaps by til den 4de VM runden i båtsport klasse F2 – 5 til 7 August 2016.